Rodzaje systemów alarmowych

Rodzaje systemów alarmowych

System alarmowy to zestaw urządzeń, którego zadaniem jest ochrona obiektu przed niebezpieczeństwem. Na tej podstawie wyróżnia się co najmniej pięć systemów alarmowych. Co to za systemy? Jak działają?

Podstawowa klasyfikacja systemów alarmowych pozwala na wyróżnienie:

  • systemów antywłamaniowych,
  • systemów antynapadowych,
  • systemów przeciwpożarowych,
  • systemów telewizji dozorowej,
  • systemów kontroli dostępu.

Systemy antywłamaniowe

Zabezpieczenie obiektu przed wtargnięciem osób niepożądanych to podstawowa rola ochrony osób i mienia. Ochrona osób i mienia może być realizowana w sposób bezpośredni lub pośredni. Systemy antywłamaniowe należą do rozwiązań ochrony pośredniej, w ramach której świadczone są również usługi ochrony doraźnej.

Działanie systemów antywłamaniowych opiera się na informacjach przekazywanych do centrali przez różnego rodzaju czujniki rozmieszczone w strategicznych miejscach. Najpopularniejsze rodzaje czujników wykorzystywanych aktualnie przez agencje ochrony to czujniki podczerwieni oraz czujniki magnetyczne. Montuje się je na drzwiach, bramach i oknach.

Częstym uzupełnieniem systemu alarmowego są czujniki ruchu, których zadaniem jest wykrywanie ruchu w pomieszczeniach, w których nikt w danym momencie nie powinien przebywać. Po wykryciu zdarzenia czujniki przekazują informację do systemu, a ten przesyła ją dalej do centrali. Alarm w centrali skutkuje interwencją grupy, która odpowiada za ochronę doraźną obiektu.

Systemy antynapadowe

Ochrona osób i mienia obejmuje również ochronę przed napadem. Zagrożenie to występuje przede wszystkim w sklepach, na stacjach benzynowych, w bankach – wszędzie tam, gdzie realizowane są transakcje gotówkowe lub przedmiot sprzedaży stanowią towary drogie i luksusowe.

System antynapadowy jest uruchamiany pilotem lub przyciskiem alarmowym. Na ogół uruchamia go pracownik placówki, przycisk może się również znajdować na stanowisku ochrony. Uruchomienie systemu skutkuje uaktywnieniem pozostałych systemów. W konsekwencji na miejsce zdarzenia wysyłana jest grupa interwencyjna, której celem jest zabezpieczenie osób i mienia, a także – jeśli jest to możliwe - ujęcie sprawcy i przekazanie go organom ścigania.

Systemy przeciwpożarowe

Zadaniem systemów przeciwpożarowych jest wykrywanie niebezpieczeństwa pożarowego. Systemy tego typu na ogół składają się z czujników dymu i ognia. W zależności do stopnia złożoności systemu przeciwpożarowego jego działanie może się koncentrować na detekcji i informowaniu o zagrożeniu lub prowadzić do uruchomienia instalacji przeciwpożarowej, np. stacjonarnych urządzeń gaśniczych.

Systemy telewizji dozorowej

Systemy telewizji dozorowej CCTV to instalacje projektowane i wykonywane w celu zapewnienia stałego nadzoru nad budynkiem stanowiącym przedmiot ochrony i/lub archiwizacji zgromadzonych materiałów. Stały nadzór zwiększa poziom bezpieczeństwa obiektu, a w przypadku niepożądanych zdarzeń – kradzieży, dewastacji, naruszenia nietykalności cielesnej innych osób, itp. – pozwala na wykrycie ich sprawców i pociągniecie ich do odpowiedzialności.

Systemy kontroli dostępu

Systemy kontroli dostępu umożliwiają wybranym osobom dostęp do określonego pomieszczenia lub całego obiektu. W ten sposób podnosi się poziom bezpieczeństwa obiektu i obniża ryzyko przebywania osób niepożądanych w określonych miejscach. W nowoczesnych systemach kontroli dostępu wykorzystuje się innowacyjne technologie, takie jak analizę linii papilarnych, tablic rejestracyjnych lub tęczówki oka.