Grupy ochrony doraźnej

Ochrona doraźna: Bezpieczeństwo Twojej nieruchomości

Ochrona doraźna stanowi jedną z metod zaliczanych do bezpośredniej ochrony fizycznej. Usługa polega na okresowym kontrolowaniu stanu bezpieczeństwa obiektu objętego ochroną. Kontrolę przeprowadza grupa interwencyjna, której zadaniem jest weryfikacja stanu nieruchomości oraz zastosowanych systemów zabezpieczenia.

W ramach ochrony doraźnej kontrole mogą być realizowane zgodnie z ustalonym wcześniej harmonogramem lub na indywidualne życzenie klienta. Pod tym względem usługa jest bardzo elastyczna, co daje możliwość dostosowania stopnia ochrony do rzeczywistego ryzyka oraz indywidualnych oczekiwań zleceniodawcy.

Co obejmuje ochrona doraźna?

Ochrona doraźna ma na celu przede wszystkim okresowe kontrole stanu obiektu oraz sprawności zastosowanych systemów bezpieczeństwa. W sytuacji zagrożenia, zadaniem ochrony doraźnej jest interwencja na miejscu zdarzenia i zapobieganie próbom włamania lub dewastacji. Pod tym względem niezwykle istotny jest czas reakcji – im jest on krótszy, tym większe szanse na skuteczną ochronę obiektu. Powyższe działania stanowią swoiste rozszerzenie usługi. Podstawą ochrony doraźnej jest interwencja grupy po wezwaniu przez pracownika ochrony lub wszczęciu alarmu przez właściciela obiektu. Coraz częściej grupy interwencyjne powiadamiane są o zdarzeniu w sposób automatyczny przez zastosowany w obiekcie system monitoringu i detekcji zagrożenia.

Przedmiotem ochrony doraźnej może być dowolny obiekt – nieruchomość mieszkalna, użytkowa, komercyjna, plac składowy, parking. Zadaniem pracowników ochrony jest zapewnienie bezpieczeństwa ludzi i mienia.

Ochrona doraźna: Korzyści z wyboru usługi

Decydując się na ochronę doraźną w sposób znaczący podnosimy bezpieczeństwo obiektu. To skutkuje obniżeniem ryzyka utraty lub dewastacji mienia w wyniku wtargnięcia osób niepożądanych. Agencje ochrony świadczące usługi związane z ochroną doraźną współpracują również z organami ścigania. Dzięki temu, po ujęciu sprawcy przez pracownika ochrony policja może odprowadzić zatrzymanego do sądu i postawić w stan oskarżenia. To znacząco podnosi efektywność działań organów ścigania, jednocześnie ograniczając zaangażowanie właściciela obiektu w cały proces.

Ochrona doraźna: Oferta AKODO SECURITY

AKODO SECURITY utrzymuje w stałej gotowości zmotoryzowane patrole ochrony doraźnej. Pracownicy załóg posiadają wysokie kwalifikacje zawodowe m.in. zaświadczenie o wpisie na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej oraz ukończone kursy specjalistyczne z zakresu samoobrony i postępowania w przypadku zagrożeń.

Realny czas dojazdu na wezwanie ochrony stałej lub nadzoru wykonawcy w zależności od miejsca stacjonowania patrolu wynosi już do 12 minut w dzień i do 8 minut w nocy.

Klientów zainteresowanych skorzystaniem z usługi ochrony doraźnej zachęcamy do szczegółowego zapoznania się z naszą ofertą i kontaktu. Usługę wyceniamy indywidualnie ze względu na rodzaj obiektu, zastosowane na miejscu systemy bezpieczeństwa oraz potencjalne ryzyko.