Na czym polega ochrona osób i mienia?

Na czym polega ochrona osób i mienia?

Ochrona osób i mienia to usługa realizowana przez profesjonalne agencje ochrony. Jej celem jest zapewnienie bezpieczeństwa osobom i ich mieniu. Z korzyści płynących z zatrudnienia doświadczonej agencji ochrony korzystają przede wszystkim klienci biznesowi, coraz częściej agencje ochrony zajmują się również ochroną nieruchomości mieszkalnych. W przypadku tych drugich ochrona przyjmuje najczęściej postać ochrony doraźnej.

Na czym polega ochrona osób i mienia? Jaką  może przyjąć formę? Czy warto zainwestować w poprawę bezpieczeństwa obiektu? Odpowiedzi na powyższe pytania znajdziesz w artykule. Omawiamy tu różne aspekty ochrony osób i mienia, a także korzyści płynące z profesjonalnego zabezpieczenia obiektu przed intruzami.

Ochrona osób i mienia: Jedna usługa, dwie kategorie ochrony

Wyspecjalizowane agencje ochrony rozpatrują ochronę osób i mienia jako jedną usługę. Mimo to, warto przyjrzeć się jej jakby były to dwie odrębne usługi. Pierwsza skoncentrowana na ochronie osób, druga na ochronie mienia.

Przez ochronę osób rozumie się ochronę życia, zdrowia, a także nietykalności cielesnej chronionej osoby. Z perspektywy usług bezpieczeństwa ochrona osób sprowadza się do troski o bezpieczeństwo ludzi znajdujących się w danym miejscu.

Przez ochronę mienia rozumie się zabezpieczenie nieruchomości i ruchomości przed kradzieżą i dewastacją. Ochronie mienia może podlegać dom, hala produkcyjna, lokal usługowy, pozostawiony w tych miejscach towar, a także sprzęt i urządzenia. W przypadku nieruchomości mieszkalnych ochrona mienia obejmuje również dzieła sztuki, biżuterię, a także teren wokół nieruchomości (tj. ogród i przedmioty się w nim znajdujące).

Ochrona osób i mienia w praktyce

Ochrona osób i mienia może przyjmować różne postaci. Wszystko zależy od specyfiki danego obiektu, czynników ryzyka oraz możliwości technicznych. Najpopularniejsze formy ochrony obejmują:

  • ochronę bezpośrednią,
  • ochronę pośrednią.

W obu przypadkach świadczona na rzecz klienta usługa może obejmować także ochronę doraźną lub tzw. ochronę interwencyjną, a więc działania grupy interwencyjnej, która przyjeżdża na wezwanie pracownika ochrony, właściciela nieruchomości lub zgłoszenie wysłane do centrali przez system monitoringu.

Ochrona bezpośrednia polega na całodobowym monitoringu danego miejsca. W zdecydowanej większości przypadków jest ona realizowana przy pomocy specjalistycznych systemów monitorujących oraz patroli. Zadaniem pracownika ochrony jest śledzenie podglądu z kamer monitoringu oraz regularne przeprowadzanie obchodu. Obchód przeprowadza się w dwóch celach. Po pierwsze, pozwala on na kontrolę miejsc, które z różnych względów nie zostały objęte monitoringiem. Po drugie, odstrasza potencjalnych włamywaczy.

Ochrona pośrednia jest realizowana przy użyciu różnego typu zabezpieczeń technicznych. Są to na ogół systemy monitoringu i systemy alarmowe. W przypadku ochrony pośredniej do interwencji grupy zabezpieczającej dochodzi w sytuacji, w której system wykrył nieprawidłowości lub do centrali został wysłane zgłoszenie o wtargnięciu osoby/osób niepożądanych na posesję.