Czy można montować kamery w bloku?

Życie we wspólnocie mieszkaniowej często nie jest łatwe. Niejednokrotnie mamy sąsiada, do którego nie pałamy szczególną sympatią lub - co gorsza - to on nie lubi nas. Często skutkuje to porysowaną karoserią naszego auta lub przedziurawioną oponą. Zdarzają się również sytuacje, kiedy na osiedlu dochodzi do kradzieży lub aktów wandalizmu. Pierwsze co przychodzi nam na myśl to montaż kamer i przyłapanie winnego. Jednak czy mamy do tego prawo?

Prywatna kamera w bloku

Z pozoru mogłoby wydawać się, że to nic wielkiego, gdy z okna naszego mieszkania spoglądać będzie cyfrowy „anioł stróż”. Jednak sprawa wcale nie jest taka prosta. Kiedy mieszkamy w bloku czy to w mieszkaniu własnościowym, czy też na podstawie umowy najmu, posiadamy tytuł prawny wyłącznie do określonego lokalu. Reszta np. klatka schodowa czy teren wokół obiektu to tzw. części wspólne, użytkowane przez wspólnotę mieszkaniową, czyli wszystkich właścicieli lokali w nieruchomości.

W związku z tym, że we wspólnocie mieszkaniowej jesteśmy częścią większej całości, na monitorowanie obszarów wspólnych przez naszą prywatną kamerę, zgodę musi wyrazić cała wspólnota tj. każdy sąsiad z osobna. Jeśli uzyskamy taką zgodę, musimy poinformować mieszkańców o zakresie monitoringu, celu nagrywania, czasie przechowywania danych i osobie, która będzie je przechowywać. Ponadto obszar monitorowany musi zostać odpowiednio oznaczony.

W przeciwnym razie samowolne nagrywanie członków wspólnoty i przechowywanie zapisu wideo może skutkować skargą jednego lub wielu potencjalnie pokrzywdzonych do UODO tj. Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Dzieje się tak, ponieważ w momencie, gdy wchodzimy w posiadanie nagrań, na których widnieją wizerunki poszczególnych osób, pozwalające na ich bezproblemowe rozpoznanie, stajemy się administratorem danych osobowych tych osób. W takiej sytuacji dotyczy nas rozporządzenie RODO, w myśl którego, nie musimy posiadać zgody członków wspólnoty mieszkaniowej, na zainstalowanie prywatnego monitoringu TYLKO w przypadku wystąpienia podejrzenia zagrożenia życia.

Monitoring osiedlowy

Podobnie wygląda kwestia monitoringu osiedlowego. Jest to obecnie bardzo popularna forma zabezpieczenia mienia oraz bezpieczeństwa mieszkańców. Jednak tak samo jak powyżej, instalujący monitoring np. spółdzielnia mieszkaniowa czy deweloper, ma obowiązek poinformować mieszkańców o zamiarze założenia monitoringu, jego zakresie, okresie przechowywania nagrań oraz administratorze pozyskanych w ten sposób danych osobowych.

Dodatkowo po zainstalowaniu rejestratorów wizyjnych, każde miejsce objęte monitoringiem musi zostać oznaczone, tak, by osoba przebywająca w polu widzenia kamer miała tego świadomość. W przypadku gdy w posiadanie danych wrażliwych wejdzie podmiot gospodarczy, zastosowanie mają zapisy RODO.

Obecnie niemal na każdym kroku można spotkać kamery do monitoringu obserwujące każdy nasz krok. Jest to dobre rozwiązanie podnoszące stopień bezpieczeństwa ludzi i ich mienia. Decydując się na ich założenie, musimy jednak pamiętać o przepisach prawa, które ściśle określają w jakich okolicznościach i w jaki sposób można zrobić to legalnie.